<cite id="q1wjn"><span id="q1wjn"></span></cite>
<rt id="q1wjn"></rt>

<rt id="q1wjn"><table id="q1wjn"></table></rt>
 • <s id="q1wjn"></s>
 • <cite id="q1wjn"><noscript id="q1wjn"></noscript></cite>
 • <cite id="q1wjn"></cite>
  相關習題
   0  52474  52482  52488  52492  52498  52500  52504  52510  52512  52518  52524  52528  52530  52534  52540  52542  52548  52552  52554  52558  52560  52564  52566  52568  52569  52570  52572  52573  52574  52576  52578  52582  52584  52588  52590  52594  52600  52602  52608  52612  52614  52618  52624  52630  52630 

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列四字詞的近義詞。

  喜不自勝——____________ 腥風血雨——____________

  一五一十——____________ 依依不舍——____________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列詞語的反義詞

  古老——________ 宏大——________ 魁梧——________

  豐滿——________ 故人——________ 無名——________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列詞語的反義詞

  聰明——________ 空虛——________ 伶俐——________

  狹窄——________ 晦暗——________ 勇敢——________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列詞語的反義詞

  凝結——________ 偉大——________ 聚攏——________

  增添——________ 活潑——________ 鮮艷——________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列詞語的反義詞

  正常——________ 非凡——________ 特別——________

  掃興——________ 輕蔑——________ 開心——________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下面四字詞的反義詞

  人聲鼎沸——__________ 勤勤懇懇——__________

  隱隱約約——__________ 享譽世界——__________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下列詞語的反義詞

  聽從——________ 誠實——________ 承認——________

  高興——________ 起勁——________ 簡單——________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】寫出下面四字詞的反義詞

  心驚肉跳——____________ 理直氣壯——____________

  一朝一夕——____________ 悔過自新——____________

  迷迷糊糊——____________全神貫注——____________

  斷斷續續——____________賞心悅目——____________

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】你還知道其他哪些描寫春天的詩句?請寫出來吧。

  1.____________________________。

  2._____________________________。

  3._____________________________。

  查看答案和解析>>

  科目: 來源: 題型:

  【題目】找出下面一句詩里所有的多音字,并分別注音組詞。

  最是一年春好處,絕勝煙柳滿皇都。

  ____________________

  查看答案和解析>>

  掃碼下載作業精靈
  同步練習冊答案
  国产精品国产三级国产专不?
  <cite id="q1wjn"><span id="q1wjn"></span></cite>
  <rt id="q1wjn"></rt>

  <rt id="q1wjn"><table id="q1wjn"></table></rt>
 • <s id="q1wjn"></s>
 • <cite id="q1wjn"><noscript id="q1wjn"></noscript></cite>
 • <cite id="q1wjn"></cite>